ELIST – BEST LIST PRODUCTS
Địa chỉ: Số 38 Đường Đồng Cháy, Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội
VPGD: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mua keo dán gạch Bắc Ninh: Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
Email: elist@elist.com.vn – Tel: 0936323883